CZAV, Agrisneltank en Agrimarkt hebben een gezamenlijk sponsorbeleid. Onze organisaties zijn zeer betrokken bij de regio en ondersteunen jaarlijks dan ook vele initiatieven. 

 

Sponsorbeleid

Wij delen de binnenkomende sponsorverzoeken in in 4 categorieën. 

 

Klein maatschappelijk: lokale initiatieven (dorp/wijk/eiland). 
Sport: sponsoring van teamsporten - shirtsponsoring van 4 teams.
Provinciaal / regionaal: Initiatieven die regionale aantrekkingskracht hebben. Beperkt aantal initiatieven per jaar wordt in deze categorie gesteund, afweging wordt gemaakt door de sponsorcommissie.
Extra sponsoring bij betreden nieuwe markten:  Wanneer er door een van de drie organisaties uitbreiding plaatsvindt naar een nieuw marktgebied wordt hiervoor extra sponsorbudget uitgetrokken. Afweging welke initiatieven gesponsord worden wordt gemaakt door de sponsorcommissie. 

 

Voorwaarde voor sponsoring is dat deze plaatsvindt in het marktgebied van Agrimarkt/Agrisneltank/CZAV. Andere factoren die meewegen in de toekenning, en bij het bepalen van de vorm van sponsoring, zijn: 

- Ontstaat er een win-win situatie, wat is de tegenprestatie?

- Hoeveel mensen zijn er bij betrokken?

- Wat is de maatschappelijke relevantie?

- Is er al een band met Agrimarkt. Agrisneltank of CZAV?

 

Om uw sponsoraanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij u daarom onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw verzoek wordt dan beoordeeld in de maandelijkse bijeenkomst van onze sponsorcommissie.

U ontvangt binnen 5 weken antwoord.

 

Aanvraagformulier

Nieuwe groep
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Nieuwe groep
Nieuwe groep
Nieuwe groep
Nieuwe groep
Nieuwe groep
Wat voor ondersteuning vraagt u van Agrimarkt/Agrisneltank/CZAV?
Naam activiteit/initiatief/project
Omschrijving activiteit/initiatief/project
Wanneer vindt het plaats?
Waar vindt het plaats?
Welk doel streeft de organisatie na met het project?
Is de activiteit al eens eerder georganiseerd?
Wordt de activiteit herhaald? Zo ja, met welke frequentie?
Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u?
Op welke manieren wordt de publiciteit gezocht?
Welke publiciteitsmogelijkheden/tegenprestaties kunt u ons bieden?