Agrisnelscan: zelf scannen

02 Jan
2012

 

 

 


 

 

Zelf scannen in Agrimarkt Goes, Roosendaal, Oud-Beijerland en Terneuzen

Agrimarkt introduceert deze nieuwe manier van winkelen als 'Agrisnelscan'. De voornaamste voordelen zijn snelheid, gemak en budgetbewaking. U rekent af bij een van de caissières aan een zelfscankassa waardoor het persoonlijk contact gewaarborgd blijft. Het zelfscannen is niet verplicht en er is geen klantenpas nodig.


Bij binnenkomst in de winkel pakt u de scanner uit de houder na aanraking van de startbutton op het touchscreen om de scanner vrij te geven. De scanner is direct klaar voor gebruik en de klant scant zelf de barcodes van de producten die zij/hij wil kopen. De voordelen zijn met name dat u de boodschappen gelijk in kunt pakken en niet meer op de band hoeft te leggen. Speciaal ontwikkeld om de boodschappen handig in mee te nemen, is het agri-maatje: een stevige herbruikbare kartonnen bak die snel in- en uit te vouwen is. Tijdens het winkelen met de scanner is er voortdurend zicht op de uitgaven omdat zowel het bedrag per product als het totaalbedrag in het scherm wordt aangegeven. Ook kortingen worden direct op de handscanner verrekend. Zodra u klaar bent met winkelen levert u de scanner in bij een van de agrisnelscankassa's waar ook lege flessen- en/of kortingsbonnen direct kunnen worden verwerkt.

 

 

December 2017

Klantvoorwaarden bij gebruik van Agrisnelscan (zelfscan).


Geachte klant,
Aan het gebruik van handscanners van Agrisnelscan (zelfscanning), zijn een aantal voorwaarden verbonden, als u een handscanner uit de houder neemt verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Algemeen
Het gebruik van Agrisnelscan (het Agrimarkt zelfscansysteem) is gratis. Het wordt u als een service aangeboden. De handscanners en andere hulpmiddelen zijn eigendom van Agrimarkt bv. Agrimarkt kan niet garanderen dat het systeem altijd beschikbaar is en we behouden ons het recht voor om (tijdelijk) met deze service te stoppen. Agrimarkt registreert geen persoonlijke gegevens in dit systeem.

 

Gebruik
U kunt er tijdens het winkelen voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de handscanner van Agrisnelscan, als u dat besluit dient u de artikelen via de normale kassa af te rekenen en de handscanner daar af te geven.
Alle boodschappen scant u afzonderlijk met de handscanner. U kunt het aantal corrigeren met de plus of min toets op de handscanner.


Als een artikel niet scant door een technisch mankement of door, bijvoorbeeld, een beschadigde barcode meldt u dat bij de zelfscan check out als u de handscanner aan de medewerker overhandigd. Onze kassamedewerker zal dat artikel alsnog voor u registreren.


We zien toe op juist gebruik van Agrisnelscan en voeren controles uit om vast te stellen of de procedures van het scannen van alle producten en het afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem. Het ICT systeem bepaalt wanneer een controle plaats vindt. Een medewerker zal door middel van een steekproef een aantal van uw boodschappen scannen. U bent verplicht aan deze controles mee te werken. Als bij deze controle blijkt dat er boodschappen niet of niet correct gescand zijn wordt u verzocht af te rekenen bij een gewone kassa. Een van onze medewerkers zal u daarbij begeleiden. Na het volledig scannen en afrekenen van uw boodschappen zal de Agrimarkt-medewerker samen met u de door de kassa vastgestelde verschillen doornemen. Blijkt bij controle dat u niet alle producten heeft gescand, dan kunnen we dit beschouwen als een poging tot diefstal en kunnen wij aangifte doen bij de politie en u eventueel een winkelverbod opleggen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om eenieder uit te sluiten van Agrisnelscannen.


Niet alle aanbiedingen die in de winkel of op andere wijze zijn vermeld zijn direct zichtbaar bij het zelfscannen. Bij het afrekenen aan de kassa wordt onder andere uw combinatievoordeel en het aantal spaarzegels of punten bepaald.

 

U kunt bij de kassa uw statiegeldbon en eventuele waardebonnen aan de kassamedewerker overhandigen zodat ook deze kunnen worden verrekend.